รายการข้อมูล (Detail)

ลำดับ (No.)
รายชื่อ (Name-Surname)
สถานะ (Status)
1
JIANDONG PANG
อนุมัติแล้ว / Approved
2
JIANDONG PANG
อนุมัติแล้ว / Approved
3
LIN HE
อนุมัติแล้ว / Approved
4
- -
5
test-beer test-beer
6
YONGFU ZHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
7
BAOSHENG WEI
อนุมัติแล้ว / Approved
8
GONGWEN LI
อนุมัติแล้ว / Approved
9
XINGXING YAN
อนุมัติแล้ว / Approved
10
HONGWEI SHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
11
YEHAO LYU
อนุมัติแล้ว / Approved
12
็HUANHUAN YE
อนุมัติแล้ว / Approved
13
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
14
HONGWEI SHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
15
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
16
- -
อนุมัติแล้ว / Approved