รายการข้อมูล (Detail)

ลำดับ (No.)
รายชื่อ (Name-Surname)
สถานะ (Status)
1
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
2
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
3
HONGWEI SHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
4
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
5
็HUANHUAN YE
อนุมัติแล้ว / Approved
6
YEHAO LYU
อนุมัติแล้ว / Approved
7
HONGWEI SHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
8
XINGXING YAN
อนุมัติแล้ว / Approved
9
GONGWEN LI
อนุมัติแล้ว / Approved
10
BAOSHENG WEI
อนุมัติแล้ว / Approved
11
YONGFU ZHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
12
- -
13
LIN HE
อนุมัติแล้ว / Approved
14
JIANDONG PANG
อนุมัติแล้ว / Approved
15
JIANDONG PANG
อนุมัติแล้ว / Approved
16
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
17
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
18
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
19
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
20
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
21
OHKAR MAUNG OHKAR MAUNG
กำลังดำเนินการ / In Progress
22
KAUNG KHANT MAUNG MAUNG
กำลังดำเนินการ / In Progress
23
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
24
DING YAQIN DING
กำลังดำเนินการ / In Progress
25
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
26
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
27
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
28
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
29
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
30
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
31
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
32
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
33
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
34
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress