รายการข้อมูล (Detail)

ลำดับ (No.)
รายชื่อ (Name-Surname)
สถานะ (Status)
1
อนุมัติแล้ว / Approved
2
อนุมัติแล้ว / Approved
3
LIN HE
อนุมัติแล้ว / Approved
4
LIN HE
อนุมัติแล้ว / Approved
5
อนุมัติแล้ว / Approved
6
Ren TongYao Ren
อนุมัติแล้ว / Approved
7
Chen GuoBin Chen
อนุมัติแล้ว / Approved
8
Rizza Angeles
อนุมัติแล้ว / Approved
9
Yao Ren
อนุมัติแล้ว / Approved
10
TongYao Ren
อนุมัติแล้ว / Approved
11
GuoBin Chen
อนุมัติแล้ว / Approved
12
Yaoqi Song
อนุมัติแล้ว / Approved
13
Yi Shen
อนุมัติแล้ว / Approved
14
test_beer test_beer
อนุมัติแล้ว / Approved
15
16
17
18
19
20
Mr. Thipphanakorn Laolee
21
กำลังดำเนินการ / In Progress
22
กำลังดำเนินการ / In Progress
23
กำลังดำเนินการ / In Progress
24
กำลังดำเนินการ / In Progress
25
กำลังดำเนินการ / In Progress
26
11111 222
กำลังดำเนินการ / In Progress
27
Kaung khant maung Maung
กำลังดำเนินการ / In Progress
28
KAUNG KHANT MAUNG MAUNG
กำลังดำเนินการ / In Progress
29
OHKAR MAUNG OHKAR MAUNG
กำลังดำเนินการ / In Progress
30
กำลังดำเนินการ / In Progress
31
กำลังดำเนินการ / In Progress
32
กำลังดำเนินการ / In Progress
33
กำลังดำเนินการ / In Progress
34
กำลังดำเนินการ / In Progress
35
กำลังดำเนินการ / In Progress
36
กำลังดำเนินการ / In Progress
37
กำลังดำเนินการ / In Progress
38
กำลังดำเนินการ / In Progress
39
กำลังดำเนินการ / In Progress
40
กำลังดำเนินการ / In Progress